fbpx
Avrupa Tarihi

İkinci Dünya Savaşı: Zaman Çizelgesi

Altı yıl bir gün süren İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939’da Hitler’in Polonya’yı işgal etmesi ile başladı ve 2 Eylül 1945’te Japonların teslim olmasıyla sona erdi. Bütün dünyayı korkunç bir çatışmanın içine sürükleyen İkinci Dünya Savaşı’nın zaman çizelgesini izliyoruz…

II. Dünya Savaşı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel savaş. Savaşa tüm büyük güçler dahil dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu dahil oldu ve bu ülkeler iki karşıt askeri ittifak kurdular: Müttefikler ve Mihver.

30’dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topyekun savaşta, savaşın büyük tarafları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber ettiler.

70 ila 85 milyon ölümle sonuçlanan II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en ölümcül savaştı ve savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil kayıp verildi.

Milyonlarca insan soykırımdan (Holokost gibi), planlanmış açlık ölümlerinden, katliamlardan ve hastalıklardan öldü. Uçaklar, nüfus merkezlerinin stratejik bombardımanı, nükleer silahların geliştirilmesi ve roketler gibi birçok savaş teknolojisi, savaşta önemli rol oynadı.savaş uçakları

Polonya’nın Almanya’ya Tarafından İşgali

Genellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı istila etmesi ve ardından ayın 3’ünde Birleşik Krallık ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan etmesiyle başladığı kabul edilir. Gerçekten de, İkinci Dünya Savaşı, Adolf Hitler’in Polonya’yı işgalini başlattığı 1 Eylül 1939 Cuma günü şafakla birlikte başladı.

İngiltere ve Fransa, 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş ilan etti, fakat Polonya’ya gerçek bir yardımda bulunmadı. Savaşın başlamasından iki hafta sonra, Stalin doğu Polonya’yı işgal etti ve 27 Eylül’de Varşova teslim oldu. Planlı Polonya direnişi, bir hafta daha süren çatışmalardan sonra sona erdi. Polonya, Hitler ve Stalin arasında bölündü.

Polonya’da Naziler, sonunda yarısı imha kamplarında öldürülen Polonyalı Yahudilerin olduğu altı milyon kurbanı talep edecek olan bir terör korkusu saldı. Sovyet rejimi bundan daha az sert değildi. Mart ve Nisan 1940’ta Stalin, Eylül 1939’da yakalanan 20.000’den fazla Polonyalı subayın ve diğerlerinin ölmesini emretti.

Almanlarla özgürlüğümüzü kaybetme riskine gireriz, ancak Ruslarla ruhumuzu kaybederiz. Polonya lideri Mareşal Eduard Smigly-Rydz

On binlerce Polonyalı da zorla Sibirya’ya sürüldü. Mayıs 1945’e kadar ve Churchill ve Roosevelt’e verdiği sözlere rağmen, Stalin Polonya’da kendine bağlı bir komünist rejim kurmuştu. dunkirk

Dinamo Operasyonu

10 Mayıs 1940’ta Hitler, uzun süredir beklenen batıya, tarafsız Hollanda ve Belçika’yı işgal ederek ve kuzey Fransa’ya saldırarak başladı. Hollanda sadece beş günlük çatışmadan sonra teslim oldu ve Belçikalılar 28 Mayıs’ta teslim oldu.

Alman Blitzkrieg’in başarısı ile İngiliz Seferi Kuvvetleri ve Fransız birlikleri kesilme ve imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fransız Birinci ordusunun birçok bölüğü onurlu bir savunma harekatında hayatlarını kaybederken, İngiliz limanlarından, dünya tarihinin belki de en ilginç filosu denize açıldı (destroyerlerin yanı sıra, gezi motorlarından, özel yatlardan, eski feribotlardan, istimbotlardan, balıkçı teknelerinden oluşan yaklaşık 850 gemilik bir filo).

Krallık Hava Kuvvetleri (RAF), Alman bombardıman uçaklarını geri püskürtürken, İngiliz filosu, Dunkirk’e ulaşarak, 338.226 İngiliz, Fransız ve Belçika askerini, 26 Mayıs’tan, 14 Haziran 1940′a kadar bulundukları bölgeden kurtardı. Böylece bozgun, bir zafer propagandasına dönüşmekle kalmıyor, yüz binlerce deneyimli asker, Mihver Devletleri saldırısına karşı ileride girişilecek harekat için kurtarılmış oluyordu. britanya savaşı

Britanya Savaşı

Britanya Savaşı, Temmuz ayı başlarında Luftwaffe’nin gemilere ve limanlara düzenlediği saldırılar ile başladı. Birleşik Krallık Hitler’in barış teklifini reddetti ve Alman hava harekatı Ağustos’ta başladı; ancak Alman kuvvetleri Kraliyet Hava Kuvvetleri’ni mağlup etmekte başarısız oldu; bunun bir sonucu olarak Almanya’nın Britanya’yı işgali planı süresiz ertelendi.

Hitler biliyor ya bu adada bizi kırmak zorunda ya da savaşı kaybetmek zorunda kalacak Churchill

İngilizler ayrıca savaşın kendi topraklarında yapılması avantajına da sahipti; Uçaklarının vurulmasından sağ kurtulan İngiliz pilotlar kısa süre sonra tekrar harekete geçti, Alman hava mürettebatı ise savaş esiri olarak ellerine geçti.

Alman stratejik bombardımanları Blitz sırasında Londra ve diğer İngiliz şehirleri üzerinde yoğunlaştı; ancak İngiliz savaş gayretini engellemekte başarısız oldu ve Mayıs 1941’de büyük ölçüde sona erdi.

Birleşik Krallık Ordusu radar sistemini henüz kullanmaya başlamıştır. Bu radarlar düşman uçağını 4–5 km öteden görebilmiş, böylece Birleşik Krallık birlikleri hazırlıklı olmuştur. Dünya tarihinde radarın kullanıldığı ilk savaş olarak tarihe geçmiştir.
alman işgali

Blitz

Blitzkrieg ya da yıldırım harbi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların temel savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir.

Birinci Dünya Savaşı’nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları terk edilmeye başlanmış, daha çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Almanların bütün savaş araçları bu doktrin üzerine üretilmiştir.

7 Eylül 1940 ile 16 Mayıs 1941 arasında İngiltere’ye yapılan Alman hava saldırılarında kullanılan verilen isimdi. 24 Ağustos 1940 gecesi Londra kazayla bombalandı ve aynı gece Churchill, Berlin’e saldırı emri verdi.

Bu durumda, Almanları asıl hdefleri olan Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri hava limanlarına saldırmaktan Britanya’nın kasaba ve şehirlerini bombalamaya kaydırmaya sevk etti. 7 Eylül 1940, “Kara Cumartesi”, Londra’ya yönelik ilk büyük saldırıların başlangıcını gördü.

Başkent, Luftwaffe tarafından 13.650 tondan fazla yüksek patlayıcı ve 12.586 yangın çıkarıcı bidon atıldığında art arda 57 gece bombalandı.

14 Kasım 1940’ta Coventry ile başlayan Almanlar, Londra’ya saldırılarını sürdürürken diğer şehirleri ve kasabaları bombalamaya da başladılar. Blitz’de 43.000’den fazla sivil insan öldürüldü ve çok fazla maddi hasar oluştu, ancak bu durum İngilizlerin morali bozmadı ve İngiltere’nin savaşı devam ettirme kapasitesini etkilemedi.barbarossa harekatı

Barbarossa Harekatı

Barbarossa Harekatı, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin 22 Haziran 1941 günü başlayan Sovyetler Birliği’nin işgali harekatına Alman kaynaklarında verilmiş olan isimdir. Aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’ni açan harekattır. Dünya tarihin en geniş çaplı askeri harekatı olarak da nitelendirilir.

1920’lerden beri Hitler, eşsiz doğal kaynaklarıyla Rusya’yı ele geçirip yayılmak için başlıca hedef olarak görmüştü. Alman halkı için gerekli olan yaşam alanını sağlayacağına inanıyordu. Ve Hitler, Rusya’yı fethederek “Bolşevizm inancını” da yok edecekti. Ağustos 1939’da Stalin ile yaptığı saldırmazlık paktını sadece geçici bir çare olarak gördü.

Fransa’nın düşüşünden sadece bir ay sonra ve Britanya Savaşı yapılırken Hitler , 22 Haziran 1941’de Rusya’ya karşı başlayan yıldırma kampanyasını planlamaya başladı. Tekrarlanan uyarılara rağmen, Stalin gafil avlandı ve ilk birkaç ay boyunca Almanlar büyük zaferler elde ederek önemli toprak parçalarını ve yüz binlerce tutsağı ele geçirdi. Ancak kış başlamadan Moskova’yı veya Leningrad’ı almayı başaramadılar.

5/6 Aralık’ta Kızıl Ordu, Sovyet başkentine yönelmiş olan tehdidi ortadan kaldıran bir karşı saldırı başlattı. Bu durum, aynı zamanda Alman yüksek komutasını bir askeri krizin eşiğine getirdi. Hitler araya girdi ve komutayı kendisi devraldı.

Müdahalesi belirleyiciydi ve daha sonra bundan övündü, “Bu kışı atlattık ve bugün yine muzaffer bir şekilde ilerleyebilecek durumdayız… sadece cephedeki askerlerin cesaretine ve benim direnme kararlılığıma atfedilebilir…” pearl harbor

Pearl Harbor

Pearl Harbor Saldırısı, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri’nin 7 Aralık 1941 (Japonya saatiyle 8 Aralık 1941) sabahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine karşı düzenlediği sürpriz saldırıdır.

Japonya’nın Temmuz 1941’de Fransız Çinhindi’ni işgalinden sonra, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, ardından İngiltere ve Hollanda, Japonların ekonomik varlıklarının dondurulmasını emretti.

Artık Japonların çoğu, ekonomik buhran ile ABD ve Avrupalı ​​sömürgeci güçlerle savaşa girmek arasında bir alternatif olmadığına inanıyordu. Ekim 1941’de General Hideki Tojo yönetimindeki katı bir hükümet iktidara geldi ve Amerikalılara karşı yıkıcı bir darbe indirmek için hazırlıklar yapıldı.

Operasyonun amacı, Büyük Okyanus’ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askerî müdahalesini önlemektir. Saldırı sonucu 12 Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratmış veya batırmış ve 188 savaş uçağını imha etmiş ve 2.403 Amerikan askeri ile 68 sivilin ölümüne neden olmuştur.

7 Aralık 1941’de, “rezillik içinde yaşayacak bir tarih” olan Japon uçakları, Hawaii Adaları’ndaki Pearl Harbor’daki üssünde ABD Pasifik filosuna saldırdı. Uyarılara rağmen, Amerikalılar tamamen gafil avlandı. Sekiz savaş gemisi devre dışı bırakıldı ve diğer yedi savaş gemisi hasar gördü veya kayboldu.

2.500’e yakın Amerikalı asker hayatını kaybederken, Japonlar sadece 29 uçak kaybetti. En önemlisi, Amerikan gemileri denizdeydi ve böylikle kaçma şansına sahip oldu ve üssün kendisi faaliyet dışı bırakılmadı. Birgün sonra Kongre, İngiliz ve Hollanda sömürge topraklarına da saldıran Japonya’ya savaş ilan etti.

11 Aralık’ta Hitler Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti ve savaş artık tamamen küresel bir çatışmaya dönüştü. Japonlar bilk başlarda her yerde galip geldi, ancak Amiral Isoroku Yamamoto uyardı: “Altı ay veya bir yıl boyunca vahşi koşabiliriz, ancak bundan sonra tamamen güvenim yok”.japon saldırısı

Singapur Savaşı

Singapur Savaşı, (8-15 Şubat 1942) Müttefikler ile Japon İmparatorluğu’nun taraf oldukları, dönemin bölgedeki ana İngiliz üssü Singapur’un Japonlar tarafından işgaliyle sonuçlanan bir II. Dünya Savaşı çarpışmasıdır.

Japonlar 8 Aralık 1941’de Malaya’yı işgal etmeye başladılar ve çok geçmeden İngilizler tamamen geri çekildi. Daha önce Japonların Avrupa birliklerinin dengi olmadığı düşünülmüştü, General Tomoyuki Yamashita’nın kuvvetleri hızla güneye, Singapur’a doğru ilerlerken, savunma kuvvetlerinin morali düştü.

İngiliz ticaret gemileri HMS Prince of Wales ve Repulse’un Japon uçakları tarafından batırılması da moralin azalmasına katkıda bulundu ve sivil halk ve askeri birlikler arasında panik oluşmaya başladı.

İngiliz komutan Korgeneral Arthur Percival, Johore’da bir önlem almayı düşünmüştü, ancak Singapur Adası’na çekilmek zorunda kaldı. Japonlar 8-9 Şubat’ta o bölgeye girdi ve çok geçmeden savunma çöktü. Percival, daha fazla kan dökülmesini önlemek için ve su kaynağının kesilmesiyle 15 Şubat’ta teslim oldu.

Churchill, teslim olmayı “İngiliz askeri tarihindeki en kötü felaket” olarak nitelendirdi. 130.000’den fazla İngiliz ve imparatorluk askeri, 70 günlük kampanya sırasında yalnızca 9.824 savaş zayiatına maruz kalan çok daha küçük bir Japon kuvvetine teslim oldu. Singapur sadece küçük düşürücü bir askeri yenilgi değil, aynı zamanda Asya’daki İngiltere’nin prestijine de büyük bir darbe indirmiş oldu. midway savaşı

Widway Savaşı: Şifrecilerin Zaferi

Midway Muharebesi, savaşın amacı stratejik Midway Adası’nı almak ve Amerikan uçak gemilerini yok etmekti.

Pearl Harbor’dan sonraki altı ay boyunca, Amiral Yamamoto’nun düşündüğü gibi, Japon kuvvetleri, Hong Kong, Malaya, Filipinler ve Hollanda Doğu Hint Adaları’nı ele geçirerek hepsini önlerine taşıdı. Mayıs 1942’de Japonlar, yeni elde ettikleri bölgeler ​​üzerindeki hakimiyetlerini sağlamlaştırmak amacıyla ABD’yi stratejik bir Pasifik gücü olarak ortadan kaldırmaya çalıştı.

Bu, Pearl Harbor’dan kaçan ABD donanma gemilerini tuzağa düşürmek için yapılırken, aynı zamanda da, Japonlar daha sonraki saldırılara hazırlanmak için Midway adasını işgal edecekti. Japonlar, uçak gemilerinin kaybedecek olan Amerikalıları diplomasi ile zorlayacağını umuyordu.

Yaşanan olayda, Japonları ezici bir yenilgiye uğratan Amerikalı kuvvetler oldu. Şifre kırıcıları, Japon saldırısının yerini ve tarihini belirleyebildi. Bu, ABD’li amiral Chester Nimitz’in kendi tuzağını düzenlemesini sağladı.

Devam eden savaş sırasında Japonlar dört uçak gemisi, bir ağır kruvazör ve 248 uçak kaybederken, Amerikan kayıpları toplam sadece bir uçak gemisi, bir destroyer ve 98 uçak olarak gerçekleşti. Pasifik savaşının dönüm noktası olan Midway zaferi ile Amerikalılar, inanılmaz kayıplara uğrayan Japonlardan stratejik üstünlüğü ele geçirmeyi başardılar.

Bu savaşta ve sonraki savaşlarda Japon donanmasının mağlubiyetindeki en önemli faktörlerden biri Japon gemilerinde radar bulunmaması olacaktır.

Bu savaşın Amerikalılar lehine sonuçlanmasındaki en önemli faktör Amerikan ordusunun Japon şifreleme sistemini çözmeleri ve Japonların bundan haberi olmamasıdır.
general rommel kuzey afrika çölünde cipte duruyor

Alameyn Savaşı

Alameyn Muharebesi, İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Afrika Cephesi’nde 1 Temmuz-27 Temmuz 1942 tarihleri arasında, Rommel komutasındaki Alman-İtalyan kuvvetleri ile, Claude Auchinleck komutasındaki İngiliz 8. Ordu’su arasında gerçekleşen savaşlardır.

Kuzey Afrika harekatı Eylül 1940’ta başladı ve devam eden iki sene boyunca, Müttefik ve Mihver kuvvetlerinin ilerlemeleri ve geri çekilmeleri birbirini takip eden çarpışmalara damgasını vurdu. 1942 yazında, ‘Çöl Tilkisi’ lakaplı Erwin Rommel komutasındaki Mihver kuvvetleri Kahire’yi alıp Süveyş Kanalı’nda ilerlemeye hazır görünüyordu.

İngiliz Ortadoğu komutanı General Claude Auchinleck, savunma yapan Sekizinci Ordunun kişisel komutasını devraldı ve El Alameny’deki güçlü savunma hattında geri çekilmeyi durdurdu. Fakat, Auchinleck’ten memnun olmayan Churchill, Ağustos ayında onu General Harold Alexander ile değiştirirken, Sekizinci Ordu’nun komutasını Korgeneral Bernard Montgomery devraldı.

Montgomery’nin planı, cephenin kuzey kesimindeki mayınlı arazide iki koridor açmaya dayanmaktadır. Hemen ardından İngiliz zırhlı birlikleri bu koridorlardan geçerek Alman-İtalyan zırhlı birliklerini yok edecektir.

Cephenin güneyinden taarruz eden birlikler ise, güney cephedeki Alman-İtalyan birliklerinin cephenin kuzeyine sevk edilmelerini önleyecektir. Montgomery’nin planı, on iki günlük ve üç evreli bir plandır. Girme, imha muharebeleri ve son taarruz.

Montgomery bu planı, Rommel’i kandıracak bir dizi manevrayla desteklemiştir. 1942 yılının Ekim ayı boyunca, cephenin güney bölümündeki siperler kazılmış ve bir akaryakıt boru hattı döşenmeye başlanmıştır. Ayrıca bu bölgeye maket tank ve jipler yerleştirilmiştir.

Montgomery, Alamein’deki başarısını sömürmekte çok dikkatli olduğu için eleştirilmiş olsa da, bu kendisini ünlü yaptı ve İngiltere’de savaşın en ünlü generali oldu.1942 stalingrad

Stalingrad Savaşı

Stalingrad Savaşı, İkinci Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Bütün tarihçiler tarafından İkinci Dünya Savaşı’nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Stalingrad Savaşı Ağustos 1942’de başladı ve 12 Eylül’e kadar, Altıncı ve Dördüncü Panzer Ordular Alman birlikleri dış semtlerine ulaşmıştı. Rusya’nın liderinin adını taşıyan Stalingrad, stratejik olduğu kadar sembolik bir öneme de sahiptir.

Kızıl Ordu’nun inatçı savunması, General Georgi Zhukov’a 19 Kasım 1942’de başlatılan ve kısa süre sonra General Friederich Paulus’un komutasındaki Altıncı Ordu’yu tuzağa düşüren bir karşı saldırı hazırlaması için zaman tanıdı.

Hitler, Göring tarafından Luftwaffe’nin Stalingrad’ı hava yoluyla elde edebileceğine yanlış bir şekilde teminat verdi ve Paulus’a beklemesini emretti. Bunun yanında da, Mareşal Erich Manstein’a kuşatma altındaki Altıncı Orduyu yarıp geçmesini emretti.

Mareşal Manstein yarma harekatında başarısız oldu ve 31 Ocak 1943’te Paulus’da teslim oldu. Esir olan 91.000 Alman askerinden 6.000’den azı savaştan sonra evine dönebildi. Stalingrad, Alman tarihinin en büyük yenilgilerinden biriydi ve Hitler’in doğuda bir imparatorluk kurma hayallerinin sonunu net bir şekilde belirledi. fransız erkek ve kadın pariste almanlardan alınan silahlarla savaşıyor

Overlord Harekatı

Overlord Harekatı, 6 Haziran 1944 günü Müttefikler’in milyonlarca askerle yaptığı Normandiya Çıkarması ile başlayan ve Paris’in Kurtuluşu ile biten operasyondur.

Kuzey Avrupa’nın işgali ve kurtuluşu olan Overlord Harekatı, 6 Haziran 1944’te D-Day’de başladı. Aynı gün, ABD Generali Eisenhower’ın genel komutası altında, İngiliz, Kanadalı ve Amerikan birlikleri, Müttefik donanmaları ve hava kuvvetleri tarafından desteklendi.

Müttefik kuvvetleri, Normandiya kıyılarında karaya çıktı. Gün sonunda, hava indirme birlikleri de dahil olmak üzere 158.000 asker karaya çıktı. İlk başlarda, Amerikan Omaha sahili dışında, Alman savunması beklenmedik bir şekilde hafifti. Fakat kısa sürede sertleşti ve Müttefiklerin sahil noktasından kaçışı son derece yavaştı.

Savaşın şiddeti, Normandiya’daki İngiliz piyade taburlarının 1914-1918’de Batı Cephesinde olduğu gibi aynışekilde zayiat oranlarına maruz kalmasıyla kıyaslanabilir. En Sonunda kaçış sağlandı ve 25 Ağustos’ta Paris kurtarıldı.

Bunu 3 Eylül’de Brüksel izledi. Savaşın 1944’te kazanılabileceğine dair beklentiler, Müttefiklerin Arnhem’deki başarısızlığı ve Aralık ayında Ardennes’deki beklenmedik Alman saldırısı ile suya düştü. 4 Mayıs 1945’e kadar kuzeybatı Avrupa’daki Alman kuvvetleri Montgomery’ye Lüneburg Heath’deki karargahında teslim oldu.

Overlord Harekatında, Almanları şaşırtmak için balondan oluşan paraşütçü, tank, top ve benzeri materyalleri gizli uçuşlardaki uçaklardan gece yarısı Pas-de-Calais’in batısındaki düzlük araziye bıraktılar. Ardından sabah olunca Almanlar büyük bir şaşkınlıkla ateş etmeye başladılar. Bütün vurdukları patlıyordu. Ve aynı şekilde 2 gün boyunca paraşütçü inmeye devam etti. Ancak Almanların vurduğu bütün paraşütçüler ya korkuluk, ya da manken çıkıyordu. Almanlar bunlara bir anlam veremiyorlardı. Ancak çıkarma ve paraşütçüler çoktan Normandiya’ya çıkarmayı yapmışlardı bile. Bu sayede Almanların asıl çıkarmanın yapılacağı sahile yığılmış olan askeri gücü oyalamayı başardılar.
yalta konferansı

Yalta Konferansı

Yalta Konferansı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat 1945 – 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB’nin tatil yeri Yalta’nın 3 kilometre güneyinde bulunan ve Churchill, Roosevelt ve Stalin olmak üzere “Üç Büyük” ‘ün katıldığı konferans.

Haziran 1940 ile Haziran 1941 arasında İngiltere, Hitler’e karşı tek başına karşı geld. Fakat sonra, Almanya’nın Rusya’yı işgal etmesi ve Japonların Pearl Harbor’a saldırmasından sonra iki güçlü ve önemli müttefik kazandı. Devam eden dört sene boyunca Churchill, Nazilere karşı Büyük İttifak’ı desteklemek için elinden geleni yaptı.

Churchill, strateji belirlemek ve savaş sonrası düzenlemeleri tartışmak için hem Roosevelt hem de Stalin ile görüştü. Üç adam ilk kez Kasım 1943’te Tahran’da bir araya geldi. Tahran’da ve Yalta’daki son toplantılarında Churchill, savaşmaktan yorgun düşen İngiltere’nin artık iki ortağı olduğunun farkındaydı.

Yalta Konferansı’nda, Almanya’nın savaş sonrası bölünmesi ve savaş suçlularının yargılanması kararı üzerinde anlaşmaya varıldı. Gelecekteki Birleşmiş Milletler anayasası tartışıldı ve Stalin, Almanya’nın yenilmesinden sonra Japonya’ya karşı savaşa girmeyi üstlendi.

Birleşmiş Milletler’deki veto yetkisi de bu konferansta kararlaştırıldı. Bunun dışında gizli oturumlarla özellikle İsrail yanlısı toprak paylaşımlarının yapıldığı yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığı da belirtilmektedir.
dresden bombardımanı

Dresden Bombardımanı

Dresden Bombardımanı, Almanya’nın Dresden şehrinin 13 Şubat 1945 ile 15 Şubat 1945 arasında Amerikan Hava Kuvvetleri ve İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmasıdır.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna varılıyordu. Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, Sovyet birliklerinin doğudan ilerleyişini kolaylaştırmak için, Alman stratejik ve lojistik bölgelerini bombalamak ve Alman kuvvetlerine ikinci bir sorun vermek istiyordu.

Bunu gerçekleştirmek üzere, hedefler seçildi. Seçilen hedefler arasında Berlin ve civarındaki askeri mühimmat fabrikaları, demiryolu hattı ve doğudaki lojistik ağının merkezini oluşturan ve stratejik önemi yüksek olan tarihi Dresden şehri de vardı.

13 Şubat’ta başlayan saldırılar, 15 Şubat’a kadar devam etti. Saldırı sona erdiğinde, Dresden tamamen yok olmamıştı. Ancak, Müttefikler’in kullandığı bombalar arasında fosfor bombası da bulunmaktaydı.

Bu yüzden, Dresden şehri bombalanma sona erdikten sonra günlerce yandı ve tahrip edildi. 28.410 binadan 24.866’sı yok oldu. Bunun yanında insan kaybı tahminlere göre 35,000 ile 135,000’i geçiyordu. Dresden Tarih Komisyonu’nun beş yıl boyunca arşivlerde, mezarlıklarda ve resmi belgelerde yaptığı araştırmanın raporunu 2010’un mart ayında yayınladı.

Yıkımın ölçeği, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve savaşın bu kadar geç bir aşamasında planlanması, Dresden’in bombalanmasının hala tartışma konusu olmasını sağlamıştır.
belsen toplama kampı

Belsen Toplama Kampı

Bergen-Belsen toplama kampı, Celle yakınlarındaki Bergen kasabasının güneybatısında bulunan Nazi toplama kampıdır. Bergen-Belsen toplama kampı, 15 Nisan 1945’te İngiliz Ordusu tarafından kurtarıldı.

Bu olay İngiltere’de bir dehşet dalgası yarattı. Toplama kampları ve Nazilerin Yahudilere yönelik eziyetleri ve imhası hakkındaki söylentiler 1933’ten beri konuşuluyordu, ancak İngiliz halkı ilk kez Hitler’in Yahudi Sorununun Nihai Çözümü olan Holokost gerçeğiyle yüzleşti.

Avrupa Yahudilerinin sistematik imha emrinin ne zaman verildiği bugün bile kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Aralık 1941’de Alman işgali altındaki Polonya’daki Chelmno’daki ilk imha kampı faaliyete geçti ve Haziran ayında Sovyet Yahudilerinin toplu katliamları başladı.

Chełmno imha kampı, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen ilk Nazi imha kampıdır.

20 Ocak 1942’de, Berlin yakınlarındaki Wannsee’de, Nihai Çözüm’ün teknik ayrıntılarını tartışmak üzere Nazi bürokratları bir toplantı yaptı. Yaklaşık altı milyon Yahudi’nin Naziler ve işbirlikçileri tarafından, 1,1 milyondan fazla Yahudi’nin de, Alman işgali altındaki Polonya’daki en büyük toplama kampı olan Auschwitz’in gaz odalarında öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hitler’in ırkçı politikaları, Sovyet savaş esirleri, zihinsel ve fiziksel engelliler, çingeneler (Roma ve Sinti), eşcinseller ve Yehova’nın Şahitleri de dahil olmak üzere milyonlarca Yahudi olmayan kişinin de kurban olmasına neden oldu. zafer günü 9 mayıs 1945

Zafer Günü

Zafer Günü , İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

8 Mayıs 1945 öğleden sonra, İngiliz başbakanı Winston Churchill, dünyanın uzun zamandır beklediği radyo duyurusunu yaptı. “Dün sabah,” dedi, “genel Eisenhower’ın karargahında, Alman Yüksek Komutanlığı temsilcisi General Jodl ve Alman Devleti’nin tayin edilmiş başkanı Büyük Amiral Dönitz, General Eisenhower’ın karargahında koşulsuz teslimiyet eylemini imzaladılar. Bu teslimiyetle beraber yaklaşık altı sene sonra, Avrupa’daki savaş sona ermiş oluyordu.

Ancak Zafer Günü Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu işaret ederken, uzak doğuda savaş üç buçuk ay daha devam edecekti. nagasaki atom bombası sonrası

Nagasaki

2 Ağustos 1939’da Albert Einstein, Başkan Roosevelt’e atomu parçalamanın askeri potansiyeli konusunda uyaran bir mektup yazdı. Alman bilim adamlarının bir atom bombası üzerinde çalışıyor olabileceğine dair korkular, Amerikalıları ve İngilizleri kendi atom silahlarını geliştirmek için Manhattan Projesi’ni kurmaya yöneltti.

16 Temmuz 1945’te New Mexico’daki Alamogordo yakınlarındaki çölde yapılan çalışmalar başarıyla test edildi ve haberler, Potsdam’da Churchill ve Stalin ile buluşan Roosevelt’den sonra göreve geçecek olan Truman’a verildi.

Japonlar atom bombamızın neler yapabileceğini gördüler. Gelecekte ne yapacağını öngörebilirler. Dünya ilk atom bombasının bir askeri üs olan Hiroşima’ya atıldığını not edecek… Bunu savaşın acısını kısaltmak, binlerce, binlerce genç Amerikalı’nın hayatını kurtarmak için kullandık. Japonya’nın savaş yapma gücünü tamamen yok edene kadar onu kullanmaya devam edeceğiz. Bizi ancak bir Japon teslimi durdurabilir.” Harry S. Truman

Bombanın asıl hedefi olarak Almanya tasarlanmışsa da olmasına, şimdi hem Japonya ile savaşı hızla bitirmenin bir yolu hem de Ruslar üzerinde siyasi baskı uygulamak için bir kaldıraç olarak görülüyordu.

Japonlar, anavatanlarıyla savaşmaya devam ederlerse tam bir yıkımla karşı karşıya kalacakları konusunda önceden uyarılmış olsalar da, her zamanki inatçılıklarıyla direnmeye devam ettiler.

En sonunda, Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima’ya dünyanın ilk atom bombası “Küçük Çocuk’u” atarak 140.000’den fazla insanı katlettikten sadece üç gün sonra, 9 Ağustos 1945’te dünyanın ikinci ve öncekine göre 1,5 kat daha yıkıcı Atom bombası Şişman Adam’ı atarak ilk anda 74.000’den fazla insanı katletmiştir. japonyanın teslim olması ve ikinci dünya savaşının sona ermesi

Japonya’nın Teslim Olması

Japonya’ya atom bombalarının atılması, Müttefik şartlarının derhal kabul edilmesini sağladı ve Japonya 14 Ağustos 1945’te teslim oldu. Japonya, 15 Ağustos 1945’te teslim olduğunu açıkladı. O zamandan beri bu gün, Japonya’ya Karşı “Zafer Günü” olarak anılıyor.

Ancak resmi teslim belgeleri ABD’de “ZaferGünü” olarak kabul edilen 2 Eylül’e kadar imzalanmadı. Resmi teslimiyet, Almanların Polonya’yı işgal etmesinden altı yıl ve bir gün sonra, 2 Eylül 1945’te Tokyo Körfezi’ndeki USS Missouri’de gerçekleşti. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermiş oldu.

Japonya saatine göre 15 Ağustos öğle saatinde İmparator Hirohito tarafından okunan radyo yayını olan Gyokuon hōsō’da Potsdam Bildirgesi’nin şartlarının kabul edildiği açıklandı. Missouri güvertesinde düzenlenen ve 23 dakika süren teslimiyet töreni dünya çapındaki radyolarda yayınlandı.
YARARLANDIĞIM KAYNAKLAR:

 


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Instagram Hesabımı Takip Et, Yeni İçerikleri Kaçırma